Skocz do zawartości

Regulamin

eeBbQCn.png

§1. Postanowienia wstępne Regulaminu Forum.
Forum zostało stworzone dla użytkowników w celu wymiany informacji, prowadzenia dyskusji, zadawania pytań na temat serwera i komunikacji między graczami a Administracją.
Rejestracja na forum jest nieobowiązkowa oraz dobrowolna.
Jeżeli jednak użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu, Administracja zastrzega sobie prawa do pozbawienia go możliwości korzystania z forum serwera Targoth.pl  

1.1. Korzystanie z Forum w sposób czynny lub bierny oznacza akceptację Regulaminu.
1.2. Forum przeznaczone jest dla osób, które: ukończyły lat 13 i mają pełną zdolność do czynności prawnych lub, w razie potrzeby, wyznaczonego opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę.
1.3. Każdy użytkownik podczas rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, warunkami korzystania i polityką prywatności, rejestracja oznacza zapoznanie i zaakceptowanie w.w. dokumentów.
1.4. Na Forum, równolegle z Regulaminem, obowiązują także zasady netykiety.
1.5. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z poniesienia kary ani jej nie łagodzi. 
1.6. Zakładając konto na forum, automatycznie akceptujesz ten Regulamin.

 1. Właściciel / Właściciel Forum / Administrator Forum – podmiot posiadający największe uprawnienia na Forum, odpowiedzialny za zgodne z obowiązującym prawem funkcjonowanie Forum, utrzymywanie systemu informatycznego i Forum w odpowiednim stanie technicznym.
 2. Global Moderator / Moderator Forum / Próbny Moderator Forum – osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i ładu na Forum oraz za zgodność treści obecnych na Forum z Regulaminem.
 3. Użytkownicy Forum dzielą się na:
 4. Użytkowników biernych, czyli takich, którzy z różnych powodów nie dokonali pełnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania z niektórych funkcji Forum, w szczególności do przeglądania/czytania wydzielonej przez Administratora treści.
 5. Użytkowników czynnych, czyli takich, którzy dokonali kompletnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania ze wszystkich funkcji i działów Forum, w szczególności posiadania i używania Konta Użytkownika.
 6. Konto Użytkownika - wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Forum opisana unikalnymi: loginem i hasłem wraz z przekazanymi podczas rejestracji pozostałymi danymi identyfikacyjnymi. Konto Użytkownika składa się z profilu i wizerunku, np. zawierającego Avatar, Sygnaturę, Rangę oraz inne dane. Na Koncie Użytkownika można dobrowolnie umieścić również dodatkowe informacje, np. krótki opis dotyczący Użytkownika.

1.7. Jeżeli nie zgadzasz się z zasadami panującymi na forum, poproś Administratora o usunięcie/zawieszenie swojego konta.
1.8. Korzystanie z forum jest bezpłatne.
1.9. Wypowiedzi na forum powinny być kulturalne oraz zgodne z zasadami poprawnej polszczyzny, ortografii i interpunkcji.
1.10. Należy szanować Administrację.
1.11. Do Administratora należy ostateczna decyzja. Administracja nie jest zobligowana do tłumaczenia swoich czynów czy decyzji. 
1.12. W działach na forum funkcjonuje lokalny regulamin, który użytkownik ma obowiązek przestrzegać. 

Jako regulamin lokalny rozumie się zbiór zasad obowiązujących wyłącznie w danym dziale. Regulamin lokalny jest podrzędny wobec Regulaminowi Forum.

1.13. Hierarchia rang na forum:
Użytkownik -> Próbny Moderator -> Moderator -> Global Moderator -> Administrator / Właściciel / Właściciel Forum.
1.14. Ostateczna decyzja dotycząca forum należy do Właściciela Forum.
1.15. Jeżeli któryś z użytkowników ma problem z kontem na forum, należy zgłosić się do Moderacji bądź Administracji Forum.
1.16. Skargi na zespół należy umieszczać w prywatnej wiadomości do Administratora.
1.17. Wyrok nałożony przez Główną Administrację jest niepodważalny przez żadnego z członków Administracji.  
1.18. Na forum zabrania się korzystania z: tymczasowych/fałszywych maili oraz z oprogramowań ukrywających/fałszujących adresy IP.

§2. Na forum zakazuje się:

 • Tworzenia multikont w celu nadania sobie punktów reputacji, podbijania cen w dziale handlu etc.;
 • Handlu kontami forum;
 • Spamowania;
 • Pisania postów nie na temat (off-topic);
 • Pisania postu pod postem (double-post, triple-post etc.);
 • Pisania postów nawiązujących/nawołujących do przemocy;
 • Publikacji wiadomości z członkami Administracji, które są poufne;
 • Umieszczania reklam innych serwerów i for metin2;
 • Umieszczania linków, które wyłudzają adres IP;
 • Umieszczania plików do pobrania bez ich skanu;
 • Skan należy umieścić na stronie VirusTotal
 • Pisania postów, które są jawną prowokacją bądź prowadzą do kłótni;
 • Obrażania użytkowników oraz Administracji;
 • Nawiązywania do pornografii i erotyki;
 • Obrażania wartości religijnych;
 • Działania na szkodę projektu;
 • Pisania postów nie polecających bez ukazania dowodów (handel);
 • Odświeżania tematów przed upływem 24 godzin od ostatniego posta;
 • Nadużywania wulgaryzmów;
 • Używania niestosownej nazwy użytkownika;
 • Używania nieregulaminowej sygnatury;
 • Używania spambota (posty, chatbox etc.);
 • Umieszczania refflinków do stron niezwiązanych z serwerem;
 • Umieszczania postów bez uzasadnienia (dział rekrutacyjny, propozycje);
 • Handlowania poza działem Handel (inne działy, chatbox);
 • Trollingu;
 • Piractwa;
 • Podpisywania się pod cudzymi pracami (tzw. plagiat);
 • Udostępniania danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich;
 • Podszywania się pod członków Administracji;
 • Podszywania się pod użytkowników;
 • Nadużywania emotikon;
 • Szykanowania osób;
 • Nazywania osób złodziejami, pisania postów odnośnie kradzieży etc. bez dowodów;
 • Celowego podbijania cen w dziale handel;
 • Utrudniania prowadzenia konkursów/zabaw forumowych;
 • itp.  


§3. Konta i użytkownicy.
3.1. Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno konto na forum.

 • Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jedno konto, ma obowiązek zgłoszenia tego do Administratora, w innym wypadku grozi mu stała blokada wszystkich kont powiązanych.
 • W sytuacji, gdy z tego samego łącza korzysta więcej niż jedna osoba, należy powiadomić o tym Administratora. Jeżeli któryś z użytkowników bądź członków Administracji spostrzeże, że konta powiązane tym samym łączem wzajemnie rozdają sobie punkty reputacji, podbijają ceny w handlu etc., uzyskane w ten sposób korzyści zostaną odebrane, a użytkownicy ukarani.

3.2. Nazwa użytkownika nie powinna być wulgarna oraz obrażająca osoby trzecie.
3.3. Użytkownik ma prawo do modyfikacji swojego profilu, o ile nie łamie Regulaminu Forum.
3.4. Użytkownik ma prawo poprosić Administratora o zamianę adresu e-mail, hasła, loginu bądź nazwy wyświetlanej.
3.5. Użytkownik ma prawo poprosić Administratora o usunięcie bądź zbanowanie swojego konta na forum.
3.6. Zabrania się podszywania pod inne osoby, zarówno użytkowników, jak i Administrację.
3.7. W przypadku, gdy użytkownik otrzyma bana stałego, ma prawo do założenia nowego konta na forum w celu napisania odwołania się od nałożonej kary, bądź uzyskania zgody na posiadanie kolejnego konta na forum.
3.8. W przypadku, gdy użytkownik otrzyma bana czasowego, założenie nowego konta jest równoznaczne z multikontem i oba konta zostaną zbanowane permanentnie.
3.9. Zabrania się handlu kontami na forum.
3.10. Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy wyświetlanej 3 razy w ciągu 90 dni.
3.11. Użytkownik może ustawić własny „tytuł użytkownika” po napisaniu 100 postów.
3.12. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych.
3.13. Każdy Użytkownik może zażądać od Administratora usunięcia swoich danych z serwisu.

§4. Prywatne wiadomości.
4.1. Użytkownik ma prawo do wolnych konwersacji, korzystając z forumowego komunikatora, jednakże zabrania się reklamowania innych serwerów metin2, innych for, bądź rozsyłania linków, które wyłudzają adres IP.
4.2. Jeżeli użytkownik zgłosi obrazę, łamanie regulaminu etc. w prywatnych wiadomościach również dany user poniesie karę.
4.3. Administracja zastrzega sobie prawo do wglądu w wiadomości prywatne przy podejrzeniu złamania regulaminu.  

§5. Sygnatura, avatar i zdjęcie w tle.
5.1. Maksymalny rozmiar sygnatury to: 700x300.
5.2. W sygnaturze dozwolone jest umieszczenie wyłącznie jednej grafiki lub jednego materiału wideo.
5.3. Zabrania się reklam innych serwerów lub forów o tematyce Metin2.
5.4. Zabrania się obrażania Użytkowników i Administracji.
5.5. Zabrania się umieszczania elementów pornograficznych bądź obrażających wartości religijnych.  

§6. Tematy i posty.
6.1. Tytuł tematu powinien jasno wyrażać jego treść.
6.2. Zawartość tematu powinna być estetyczna, schludna i zrozumiała dla użytkowników.
6.3. Przed napisaniem nowego tematu, nakazuje się sprawdzić (za pomocą wyszukiwarki), czy dany temat nie był już poruszany.
6.4. W większości przypadków tematy, które są starsze niż 7 dni, zostają zamknięte i przeniesione do kosza. Jednak każdy dział ma swój regulamin, w którym widnieje informacja, po jakim czasie nieaktywny temat zostaje zamknięty i przeniesiony do archiwum/kosza. 
6.5. Jeżeli temat trafił do kosza/archiwum, a autor tematu nie zgadza się z tą decyzją, należy wysłać zgłoszenie z prośbą o przywrócenie.  

§7. Statusy.
7.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z systemu statusów.
7.2. Zabrania się obrażania innych Użytkowników i Administracji.
7.3. Zabrania się używania wulgaryzmów.
7.4. Zabrania się reklamowania innych serwerów Metin2 bądź forów.
7.5. Zabrania się udostępniania linków, które wyłudzają adres IP.
7.6. Zabrania się handlu w statusach – od tego jest dział „Handel”.  

§8. Czat.
8.1. Czat służy do luźnych pogawędek.
8.2. Zabrania się rozmów o innych projektach Metin2.
8.3. Zabrania się spamowania emotikonami oraz wpisami.

 • Dozwolone jest dodanie maksymalnie trzech wpisów pod rząd w krótkim odstępie czasowym.

8.4. Zabrania się obrażania, prowokowania oraz nadużywania wulgaryzmów.
8.5. Zabrania się umieszczania linków z działu „Handel” oraz ogólnego handlu na czacie.
8.6. Moderator / Administrator ma prawo do zablokowania użytkownika, usunięcia bądź edycji jego wpisów, w przypadku złamania Regulaminu.
8.7. Dostęp do Chatboxa może zostać odebrany Użytkownikowi wskutek jego nagannego zachowania na czas określony lub na stałe.  

§9. Ostrzeżenia, bany i skargi.
9.1. Ostrzeżenia i bany są nakładane na podstawie Tabeli Kar.
9.2. Rodzaj kary jest dobierany przez Administrację na podstawie Regulaminu oraz danej sytuacji.
9.3. Użytkownik ma prawo do odwołania się od ostrzeżenia bądź nałożonego bana u moderatora, który je/go nałożył. Jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona, należy opisać sytuację Administratorowi Forum.
9.4. Administrator ma prawo do nałożenia blokady i nadania ostrzeżenia bez podania powodu.
9.5. Po osiągnięciu 50 punktów ostrzeżeń użytkownik otrzymuje kolejkę moderacyjną na 14 dni.
9.6. Po osiągnięciu 70 punktów ostrzeżeń użytkownik otrzymuje kolejkę moderacyjną na 7 dni oraz blokadę konta na okres 3 dni.
9.7. Po osiągnięciu 90 punktów ostrzeżeń użytkownik otrzymuje blokadę konta na okres 7 dni.
9.8. Po osiągnięciu 100 punktów ostrzeżeń użytkownik zostaje zbanowany permanentnie.
9.9. Skargi na zespół forum zgłaszamy w prywatnej wiadomości do Administratora / Właściciela Forum.
9.10. Zgłaszając skargę na członka teamu, należy:

 • Dokładnie opisać sytuację;
 • Postarać się, by wiadomość nie była chaotyczna;
 • Nie ukrywać ważnych faktów;
 • Ukazać dowody;
 • Zachować spokój i cierpliwość;
 • Poczekać na odpowiedź ze strony Administratora.

9.11. Odwołując się od ostrzeżenia, bana, czy zgłaszając skargę, należy zachować kulturę oraz spokój.  

§10. Centrum zgłoszeń
10.1. Centrum zgłoszeń na forum służy do raportowania nieregulaminowej zawartości.
10.2. Każdy użytkownik ma prawo zgłosić post lub temat, który jego zdaniem nie powinien widnieć na forum lub jest niezgodny z regulaminem.
10.3. Zgłaszając profil użytkownika, należy wytłumaczyć cel zgłoszenia.
10.4. Zgłaszając dany post, temat bądź użytkownika, należy podać powód zgłoszenia.
10.5. Funkcja „Zgłoś” nie służy do komunikacji z Administracją.
10.6. Użytkownik używający wyżej wymienionej funkcji do rozmów, może zostać ukarany ostrzeżeniem.
10.7. Użytkownik ma prawo zgłosić swój temat/post w celu przywrócenia go z archiwum bądź kosza.  

§11. Postanowienia końcowe.
11.1. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu. Odrzucenie nowego Regulaminu wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum.
11.2. Administracja zastrzega sobie prawo do zamykania/edycji tematów, nakładania ostrzeżeń/blokad na użytkowników oraz edycję profili Użytkowników, jeżeli uzna to za stosowne.
11.3. Administracja zastrzega sobie prawo do nakładania ostrzeżeń i/lub blokad na użytkowników bez informowania Użytkowników o powodzie/przyczynie.
11.4. Zmieniając Regulamin, Administrator jest zobowiązany do poinformowania o tym użytkowników forum.
11.5. Pieczę nad forum sprawuje Administrator Forum, Administratorzy oraz Moderatorzy.
11.6. Regulamin jest własnością serwera Targoth.pl, zabrania się wykorzystywania całości bądź jego fragmentów bez zgody Administracji.  

Data publikacji: 14.05.2021
Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2021

×
×
 • Dodaj nową pozycję...